Zarząd Kongregacji Kupieckiej w Nowym Targu

Prezes Zarządu:

Jerzy Smoszna


Członkowie:

Katarzyna Jasińska

Eugeniusz Dziadkowiec

Józef Knap

Piotr Budny