Jak zostać członkiem Kongregacji Kupieckiej w Nowym Targu

Członkiem Kongregacji Kupieckiej może zostać każda osoba fizyczna, która :

  1. ukończyła 18 lat
  2. prowadzi działalność handlową lub usługową sama lub wspólnie z innymi osobami
  3. zgłosiła swoje przystąpienie do Kongregacji
  4. zostanie przyjęta w głosowaniu przez Zarząd