O nas

Początki Kongregacji Kupieckiej w Nowym Targu sięgają roku 1919, kiedy to powstaje jako samodzielne stowarzyszenie, które wyszło z Kongregacji Kupieckiej w Krakowie. Od początku celem Kongregacji Kupieckiej jest rozwijanie i popieranie działalności gospodarczej przez udzielanie członkom pomocy, porad i informacji oraz ochrona interesów członków Kongregacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, handlowej i usługowej oraz reprezentowanie członków Kongregacji wobec organów administracji państwowej w sprawach gospodarczych. Ponadto prowadzenie działalności charytatywnej, przykładem której może być aukcja zorganizowana w roku 2004, z której dochód został przeznaczony dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych "Chatka" jak również zbiórek pieniędzy na rzecz osób potrzebujących pomocy finansowej i nie tylko.

Kongregacja Kupiecka posiada własny sztandar który został uroczyście poświęcony 15 sierpnia 1939 roku w dniu święta "Cudu na Wisłą". Po wojnie i w czasach PRL- u, Kongregacja Kupiecka w swojej pierwotnej formie przestaje działać, aż do 1 września 1989 r. w wyniku Decyzji Sądu Wojewódzkiego, wydziału Cywilnego zostaje reaktywowane Stowarzyszenie Kongregacja Kupiecka w Nowym Targu.