Biuro podatkowe

Oferta biura podatkowego

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
2. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków, strat oraz sprawozdania finansowego
3. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
4. Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
5. Prowadzenie ewidencji VAT
6. Sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego m.in. VAT, PIT, CIT, PCC)
7. Sporządzanie rozliczeń rocznych (CIT-8, PIT 36, PIT 37, PIT 28)
8. Obsługa kadrowo-płacowa
9. Sporządzanie dokumentacji ZUS, PFRON
10. Doradztwo podatkowe
11. Pomoc w prowadzeniu spraw spornych z Urzędem Skarbowym, ZUS itp.

 

Kontakt:

Małgorzata Piwowarska - kierownik Biura
tel. 018 266 95 36 wew. 26

Paweł Knap - referent ds. ZUS
tel. 018 266 95 36 wew. 21

Małgorzata Zając - referent ds. rozliczeń
tel. 018 264 03 38

Danuta Fiedor - referent ds. rozliczeń
tel. 018 264 63 81
tel. kom. 791 163 021

Monika Knap - referent ds. rozliczeń
tel. 018 266 95 36 wew. 24

Małgorzata Gil - referent ds. rozliczeń
tel. 018 266 95 36 wew. 25